Vacumsuging

Vakumsuging:

Vi suger:

 • Stubbloftsleire
 • Steinull
 • Sandfilterkummer
 • Fettutskillere
 • Slamavskillere
 • Reneseanlegg
 • Tette tanker
 • Oljeutskillere
 • Sand
 • Stein
 • Leca

- Bruk fantasien og vi forteller deg om det er mulig
Vi har utført jobber med en høydeforskjell på 30 meter.