Spesialavfall

Spesialavfall:
Vi er godkjent for håndtering og transport av spesialavfall.
Vi tømmer:

  • Spillolje
  • Fyringsolje
  • Forurenset avfall