Borebrønn

Spyling av borehull
Trykking av borebrønn/ borehull

Vi spyler borehull for sand og fin partikler ved bytte av pumpe.
Vi trykker borehull for å øke vannmengde fra nye og gamle borehull.