Maskinpark

Vi har 9 biler som kjører kommunal slamtømming.

Vi har 3 biler som kjører timebaserte oppdrag som:

  • Spyling av hovedledninger og kjøkkenavløp
  • Tømming av sluk, oljeutskillere og fyringsoljetanker

Vi har 1 bil som vi suger tørt med:

  • Korn
  • Stubbloftsleire
  • Sot