Kommune

Vi kjører for disse kommunene: Eidsberg, Rakkestad, Marker, Rømskog, Aremark, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Vestby.

Vi begynner i disse dager med rodekjøring i Eidsberg, Vestby, Rakkestad, Skiptvet, Hobøl og Halden. Vi minner om at det er viktitg at dere påser at det er ryddet og fremkommelig rundt tanken.